Menu

GOV. KAKA AS GUEST SPEAKER IN INNOVATE PH

Giimbitahan si Governor Kaka Bag-ao nga mahimong guest speaker sa Innovate PH. Usa kini katuig nga proyekto diin nagtinguha sa paglunsad ug paghimo sa mga bag-o nga mga polisiya ug resolusyon nga ipadangat usab ngadto sa national ug lokal nga gobyerno.

Nakasentro sa pagdasig sa kabataan ug pagpadayag sa kasinatian ug kahanas sa panggobyerno ang gipaambit ni Gov. Kaka ngadto sa partisipante sa Innovate PH nga gidumala sa Ateneans for Governance, Innovation, Leadership, and Service (AGILAS).

Gisaysay ni Gov. Kaka kung unsa ka mahinungdanon ang gawasnon nga makahimo sa mga lakang ug pamaagi sa pagdumala sa nasod.

Gihatagan usab niya ug gimbug-aton ang pagpasabot sa mga nakat-onan niya isip usa ka alternative lawyer ug community organizer ang “learn to unlearn” diin matud pa niini nga mas maayong mahimong flexible sa pwede pang makat-unan nga mga butang nga maghatag usab sa tukma nga solution sa nagkadaiyang problema.

Gipasabot niya ngadto sa kabataan ang angayang sundon nga pagtulun-an ug mahimong inspirasyon sa mga young advocate ang pakigdalit ngadto sa yanong mga sektor sa katawhan aron mas mahibal-an ug matubag ang ilang mga panginahanglanon.

Usa sa iyang pamaagi sa pagdumala sa gobyerno, gikinahanglan nga nakasentro kini sa pakigtambayayong sa katawhan nga kauban sa kalambuan sa probinsya.

share

Share on facebook
Share on twitter